صفحه اصلی2019-04-20T10:37:34+03:30

یونی مد

بیشتر بدانید

محصولات بهداشتی – سلولزی‌ آنتی‌ باکتریال یونی مد با داشتن انواع مواد ضد عفونی کننده غیر آلرژی‌ زا، قادر به از بین بردن باکتری هایی مانند سودوموناس‌آئروژینوزا، پروتئوس، باکتری استافيلوکوس اورئوس مقاوم‌ به متی‌ سلین بوده و همچنین با داشتن خواصی مانند عدم نیاز به شستشو با آب، صرفه جویی در وقت، قابلیت حمل آسان، می‌تواند برای سالمندان، بیماران و تمامی کسانی که به هر دلیلی امکان حرکت ندارند و یا در مسافرت به آب دسترسی ندارند، ضروری باشد.

وقتی در شرایطی امکان حرکت برایتان سخت شده است

کلاهی پاکیزه

برای سر شما

جزئیات بیشتر

مجله سلامت یونی مد

مشاوره های تخصصی در موارد خاص برای یک زندگی سالم

استحمام

در هر شرایط

وقتی به آب دسترسی ندارید راه بهتری هم دارید

ویژه افرادی‌ که به هر دلیلی مانند بیماری، سالمندی و ناتوانی‌های جسمی و حرکتی امکان حمام کردن ندارند.
سایر افراد نیز در صورت عدم دسترسی به آب می توانند از این محصول استفاده کنند.

جزئیات بیشتر
X